Forventede asylsøkere i 2016

Forventede asylsøkere i 2016
Beregningsgruppen for utlendingsforvaltningen (BGU) har gjort beregning på hvor mange asylsøkere som vil ankomme landet i 2016. De anslår at det mest sannsynlige utfallet vil ligge mellom 5.000 og 50.000 asylsøkere i løpet av 2016. I dette intervallet anslår utvalget at det mest sannsynlige antall asylsøkere vil ligge rundt 25.000.Det er fortsatt s...
Les mer
  968 besøkende
  0 kommentarer