Nortura

Nortura
Nortura er en av landets ledende matvarebedrifter og det største merkevarehuset innen kjøtt- og eggprodukter. Konsernet er privat eiet av norske bønder som også er leverandører og råvareprodusenter. Norturas merkevarer er Gilde, Prior, Eldhus, Thulefjord, Joika og Terina. Nortura hadde i 2014 driftsinntekter på ca. 18 milliarder, og 242 millioner i...
Les mer
Tagger:
  716 besøkende
  0 kommentarer

Nortura gjør endringer i konsernledelsen

Nortura gjør endringer i konsernledelsen
Nortura har besluttet å rasjonalisere driften ved å slå sammen fabrikkdriften for rødt og hvitt kjøtt, noe som legger grunnlaget for bedre kompetansedeling, høyere effektivitet og bedre utnyttelse av stordriftsfordeler. Konsernsjef Arne Kristian Kolberg gjør dermed endringer i konsernledelsen. Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen overtar ansva...
Les mer
Tagger:
  801 besøkende
  0 kommentarer