Ønsker egne rådyrskilt

Ønsker egne rådyrskilt
Rådyr blir oftest påkjørt i trafikken og bør derfor få et eget fareskilt, mener Norges Jeger- og Fiskerforbund. Det er fem fareskilt for dyr i veibanen i Norge – elg, rein, hjort, ku og sau. Snart kan også rådyret få et eget skilt. – Vi henvender oss nå til Vegdirektoratet for å be om et nytt rådyrskilt som skal bidra til å forebygge påkjørsler av ...
Les mer

Opphavsrett

© Montasjefoto: Ytterøya Utmarkslag/John Øystein Berg, NJFF

  858 besøkende
  0 kommentarer