By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.altonline.no/

Ny tjeneste for sikker kommunikasjon

computer-3233754_1280 Ny personopplysningslov trer i kraft

Snart trer ny personopplysningslov i kraft og den nye loven styrker personvernet og stiller strengere krav til bedrifter som behandler personopplysninger. Den nye personopplysningsloven implementerer EUs personvernforordning. Dette medfører at vi får et felles personvernregelverk på tvers av alle EU og EØS land.

//innholdsmarkedsføring

De fleste bedrifter og virksomheter bruker e-post for å sende og motta informasjon.  Dersom en bedrift skal sende sensitive eller særlige personopplysninger (fødselsnummer) gjennom Internett så gir ikke vanlig e-post tilstrekkelig beskyttelse mot at uvedkommende får tak i opplysningene som sendes.

Artikkel 32 i den nye personopplysningsloven gir klare føringer på at behandlingsansvarlig og databehandler skal iverksette egnende tekniske og organisatoriske tiltak for å unngå at sensitive og særlige personopplysninger kommer på avveie.

I proposisjon 56 LS (ny personopplysningslov) uttaler departementet

Når det gjelder postforsendelser, er departementets oppfatning at forordningens alminnelige regler gjør det tilstrekkelig klart at det ikke er adgang til å la fødselsnummer fremgå utenpå en postforsendelse eller i mottagerfeltet i en vinduskonvolutt. Det vises til at personopplys- ninger skal behandles på en måte som sikrer til- fredsstillende sikkerhet for at opplysninger ikke kommer på avveie, jf. artikkel 5 nr. 1 bokstav f og 32, og at det ikke skal behandles opplysninger i større utstrekning enn det som er nødvendig for formålet, jf. artikkel 5 nr. 1 bokstav c.

Det er fult mulig å kryptere e-post, men det finnes svært få gode og brukervennlige løsninger som har innebygget 2-faktor-autentisering og mulighet for både sende og motta opplysninger sikkert og kryptert.

Dette har tjenesten heisann.no gjort noe med. Løsningen gjør at bedrifter enkelt kan sende sensitiv og konfidensiell informasjon der hvor mottakeren får tilsendt en kryptert lenke og mottar en SMS kode som de må bruke for å laste ned meldingen og vedleggene.

Heisann.no har også et kontaktskjema som bedriftene kan legge på nettsiden sin slik at kundene kan sende personopplysninger sikkert og kryptert.

En annen fordel med denne løsningen er at man kan sende større vedlegg enn man kan gjøre på e-post.

Løsningen passer til alle type bedrifter som behandler personopplysninger og krever ingen installasjon. I løpet av 10 minutter er du igang med sikker og kryptert sending og mottak av meldinger og dokumenter som inneholder konfidensiell eller sensitiv informasjon.

The Blockchain Secure Your Online helping identity...
Facebook forstår fortsatt ikke personvern
 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Eksisterende bruker? Log inn her
Besøkende
fredag 03. juli 2020
For å opprette bruker, vennligst fyll inn brukernavn, passord og navn.