By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.altonline.no/

Slik kan du øke sikkerheten på Wordpress

Slik kan du øke sikkerheten på Wordpress

Du kan bruke .htaccess filen i Wordpress til slå på og slå av funksjonalitet for å beskytte nettsiden din mot spammere, hackere og andre trusler.

htaccess er forkortelse for "Hypertext Access", og er en fil som normalt ligger under public_html mappen på webserveren din. Filen er skjult, og du må slå på valget for å se skjulte filer om du skal redigere denne. 

Før du begynner å redigere .htaccess filen er det fornuftig å ta en backup av filen. Dersom du legger inn innstillinger som er feil kan dette resultere i at nettsiden din slutter å fungere. 

Slik beskytter du viktige Wordpressfiler ved hjelp av .htaccess

<FilesMatch "^.*(error_log|wp-config\.php|php.ini|\.[hH][tT][aApP].*)$">
Order deny,allow
Deny from all
</FilesMatch> 

Slik kan du begrense tilgang til admin-grensesnittet

Du kan legge restriksjoner på hvilke IP-adresser som skal ha tilgang til admin-grensesnittet på Wordpress. Bytt ut Address One, Two og Three med IP-adressene som skal ha tilgang. Endre path-to-your-site til nettadressen som du bruker.

ErrorDocument 401 /path-to-your-site/index.php?error=404
ErrorDocument 403 /path-to-your-site/index.php?error=404

<IfModule mod_rewrite.c>
RewriteEngine on
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.*)?wp-login\.php(.*)$ [OR]
RewriteCond %{REQUEST_URI} ^(.*)?wp-admin$
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^IP Address One$
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^IP Address Two$
RewriteCond %{REMOTE_ADDR} !^IP Address Three$
RewriteRule ^(.*)$ - [R=403,L]
</IfModule> 

Slik beskytter du PHP filene til Wordpress 

Ved hjelp av .htaccess filen kan du hindre at utenforstående får direkte tilgang til PHP filene.

Dette gjør det vanskeligere for hackere å legge inn skadelig kode i PHP filene til Wordpress.

RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/wp-content/plugins/file/to/exclude\.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/wp-content/plugins/directory/to/exclude/
RewriteRule wp-content/plugins/(.*\.php)$ - [R=404,L]
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/wp-content/themes/file/to/exclude\.php
RewriteCond %{REQUEST_URI} !^/wp-content/themes/directory/to/exclude/
RewriteRule wp-content/themes/(.*\.php)$ - [R=404,L] 
Økning i antall barn som vokser opp i fattigdom
Små grep kan redusere faren for hjerteinfarkt
 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Eksisterende bruker? Log inn her
Besøkende
fredag 03. juli 2020
For å opprette bruker, vennligst fyll inn brukernavn, passord og navn.