Diskusjonsforum

Altonline er hele Norges diskusjonsforum. På Altonline.no kan du diskutere askjer, bolig, jakt&fiske, trav, fritid, politikk og mer. I vårt diskusjonsforum er det høyt under taket, men vi tillater ikke hatfulle ytringer, mobbing eller annet støtende stoff. Vårt diskusjonsforum fungerer like godt på mobiltelefoner som på PC.
  1. Redaksjonen
  2. Sherlock Holmes
  3. Generelt
  4. fredag 05. mai 2017
  5.  Abonner via e-post
Styret i Helse Sør-Øst RHF ga i 2016 Sykehuspartner ansvar for å forvalte avtalen med den eksterne leverandøren som skal drifte IKT-infrastrukturen i foretaksgruppen. Det har nå blitt reist betydelig tvil om dette har blitt håndtert på en god måte. Dette har medført at styreleder i Sykehuspartner har trukket seg med øyeblikkelig virkning.
Referanser
  1. https://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Forel%C3%B8pig%20protokoll/-%20Forel%C3%B8pig%20protokoll%20ekstrordin%C3%A6rt%20styrem%C3%B8te%205%20mai%202017.pdf
Kommentar
Ingen kommentarer ennå


Det er ingen svar på denne tråden ennå.
For å svare må du være logget inn!