Diskusjonsforum

Altonline er hele Norges diskusjonsforum. På Altonline.no kan du diskutere askjer, bolig, jakt&fiske, trav, fritid, politikk og mer. I vårt diskusjonsforum er det høyt under taket, men vi tillater ikke hatfulle ytringer, mobbing eller annet støtende stoff. Vårt diskusjonsforum fungerer like godt på mobiltelefoner som på PC.
  1. Redaksjonen
  2. Sherlock Holmes
  3. Baby
  4. mandag 18. juni 2018
  5.  Abonner via e-post
Vi fikk utskrift fra lege at fennikelte kan være kreftfremkallende og ikke bør brukes til babyer med kolikk. Men er finnikelte virkelig kreftfremkallende og hva er årsaken til det? I studier som er gjort på dyr, har man funnet at stoffet estragole har forsake genmanipulasjon. Dette stoffet finnes også i en rekke andre urter som vi spiser til daglig.

I følge amerikanske undersøkelser mener man at studer der man bruker rent estragole ikke gir riktige resultater i forhold til de komplekse kjemiske sammensetningene du finner i ulike urter. Du kan lese undersøkelsen selv og bedømme om fennikelte er trygt.

Oppdatering:
På EMAs (europeiske legemiddelmyndigheter) nettsider opplyser de at det arbeides med en oppdatering av anbefalingene. Selv om man ikke har påvist et økt kreftrisiko hos mennesker vil man ofte legge til grunn et føre-var-prinsipp fordi stoffet har denne type egenskaper i laboratorie/dyreforsøk. Dette får vi opplyst fra Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet.
Referanser
  1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3414240/
  2. https://www.superfoodly.com/benefits-of-fennel-tea-essential-oil/
  3. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Public_statement/2014/12/WC500179557.pdf
  4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29233689
Kommentar
Ingen kommentarer ennå


Det er ingen svar på denne tråden ennå.
For å svare må du være logget inn!