Dette er reglene for kjøring av vannscooter

Dette er reglene for kjøring av vannscooter

Selv om det generelle forbudet om kjøring av vannscooter i Norge er opphevet, er det likevel mange restriksjoner på kjøring av vannscooter i Norge. Mens man i Sverige har et liberalt regelverk der vannscooter er likestilt med småbåt, har man i Norge lagt seg opp mot det samme restriktive regelverk som man har i Danmark.

En god nyhet for vannscooter entusiaster er at regjeringen ønsker å endre reglene for føring av vannscooter slik at reglene blir regulert på samme måte som andre fritidsfartøyer. Dette vil tidligst skje sommeren 2017 om dagens særregler blir vedtatt opphevet. Inntil dette skjer må man forholde seg til dagens regelverk. 

Miljødirektoratet har interaktive kart som viser hvilke steder det er tillatt å kjøre vannscooter og hvor det er restriksjoner på kjøring av vannscooter. 

Her er de viktigste reglene for kjøring vannscooter:

Det er ikke tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i sjø:

a. i et heldekkende belte på 400 meter ut fra land,
b. i verneområder, og
c. i et heldekkende belte på 400 meter fra alle verneområder.

Det er ikke tillatt å kjøre vannscooter og lignende motordrevet fartøy i vassdrag, herunder innsjøer:

a. i et heldekkende belte på 500 meter ut fra land,
b. i verneområder,
c. i et heldekkende belte på 500 meter fra alle verneområder, og
d. i innsjøer mindre enn 2 km² jf. lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd.

Det er anledning med transportkjøring gjennom forbundsbeltet så lenge du forholder deg til disse vilkårene:

  • Transportkjøring skal i utgangspunktet skje i farled
  • Det skal velges korteste mulige vei gjennom forbudsbeltet
  • Man skal holde en avstand på minst 30 meter fra land, herunder ved passering av øyer og holmer etc., med mindre det er nødvendig å passere i nærmere avstand gjennom smale sund for å komme ut gjennom forbudsbeltet.
  • Maksimal hastighet ved kjøring gjennom forbudsbeltet er 5 knop

Svekker eiendomsregelverket for landbrukseiendom
Google lanserer tegneverktøy med kunstig intellige...
 

Kommentarer 2

Espen on søndag 16. april 2017 09:58

Klima- og miljødepartementet skriver i sitt høringsforslag at ikrafttredelse kan skjer allerede 1. mai 2017. Dette betyr at reglene for vannscooter vil bli likestilt med andre fritidsfartøy. Det kan likevel være lokale restriksjoner innenfor enkelte kommuner.

Klima- og miljødepartementet skriver i sitt høringsforslag at ikrafttredelse kan skjer allerede 1. mai 2017. Dette betyr at reglene for vannscooter vil bli likestilt med andre fritidsfartøy. Det kan likevel være lokale restriksjoner innenfor enkelte kommuner.
Espen on søndag 16. april 2017 10:07

Disse er noen av organisasjonene og etatene som går i mot regjeringens forslag om å oppheve vannscooterforskriften:

Den Norske Turistforening
Bærum kajakklubb
Fylkesmannen i Nordland
Norges hytteforbund
Naturvernforbundet
Friluftsrådenes landsforbund
Oslofjordens friluftsråd
Forbundet KYSTEN
Padleforbundet
Norges seilforbund

Disse er noen av organisasjonene og etatene som går i mot regjeringens forslag om å oppheve vannscooterforskriften: Den Norske Turistforening Bærum kajakklubb Fylkesmannen i Nordland Norges hytteforbund Naturvernforbundet Friluftsrådenes landsforbund Oslofjordens friluftsråd Forbundet KYSTEN Padleforbundet Norges seilforbund
Eksisterende bruker? Log inn her
Besøkende
mandag 17. juni 2019
For å opprette bruker, vennligst fyll inn brukernavn, passord og navn.