By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.altonline.no/

Trygt å spise kveiter under to meter

rays-525236_1280

​En ny undersøkelse viser at det er trygt å spise kveiter under to meter (ca. 100 kilo). Kveiter over denne størrelsen inneholder derimot høye nivåer av uønskede stoffer og bør ikke spises. Slike store kveiter skal slippes ut igjen.

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har på oppdrag fra Mattilsynet undersøkt atlantisk kveite fra hele utbredelsesområdet i Skagerak til Barentshavet. De fleste kveitene er tatt i havområdet fra Nord-Trøndelag og langs kysten til Nordkapp der det meste fisket etter kveite foregår. 

- Undersøkelsene viser at innholdet av miljøgiftene øker med størrelsen. Kveiter under to meter eller ca. 100 kilo hadde stort sett gode resultater for både tungmetaller og organiske miljøgifter. De er derfor trygge å spise, forteller Harald Nordås, seniorrådgiver i Mattilsynet. 

Kveite mellom 11 og 40 kilo er den det fiskes og selges mest av. 

Advarer mot kveiter over to meter 

Kveiter over to meter (ca. 100 kilo) har derimot et høyt innhold av miljøgifter, også over grenseverdiene for en eller flere uønskede stoffer. Særlig gjelder dette de organiske miljøgifter. De bør derfor ikke spises, og Mattilsynet advarer derfor mot å spise dem. 

- Slike store kveiter må slippes ut i sjøen igjen. Hvis kveiten er tydelig skadet, må den avlives før den slippes ut, sier Nordås. 

Foreslår stans av fiske etter stor kveite og kveite fra Sklinnabanken 

I tillegg til høye nivåer av uønskede stoffer i stor kveite, viser undersøkelsene at også kveiter fra et område på Sklinnabanken i Norskehavet også inneholder høye nivåer av miljøgifter. Denne kveiten fiskes av profesjonelle fiskere. 

Kveiter helt ned til under 40 kilo fra Sklinnabanken hadde et til dels problematisk nivå av de organiske miljøgiftene. Kveiter herfra bør derfor ikke spises. Kveite fra dette området vil dessuten være et betydelig problem for mottakene å kontrollere. 

- Mattilsynet har derfor anmodet Fiskeridirektoratet om å stenge for all fangst av stor kveite over to meter og kveite fra et område på Sklinnabanken, sier Nordås. 

Hvorfor store kveiter inneholder mye miljøgifter 

Jo høyere en art er i næringskjeden og jo høyere alder den oppnår, desto mer miljøgifter hoper seg opp i arten. Atlantisk kveite er høyt opp i næringskjeden og kan bli opptil 60 år og vokse seg til over 200 kilo. 

- Flere undersøkelser viser at stor, gammel kveite har høye nivåer av dioksiner og PCB. Det er fordi den i løpet av et langt liv rekker å samle opp betydelige mengder miljøgifter gjennom det den spiser, avslutter Nordås.

Fafo overtar selskap
Dugnad - frivillig eller ufrivillig?

Relaterte artikler

 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Eksisterende bruker? Log inn her
Besøkende
torsdag 09. juli 2020
For å opprette bruker, vennligst fyll inn brukernavn, passord og navn.