Byrådet i Bergen ønsker gratis kollektivtransport

Byrådet i Bergen ønsker gratis kollektivtransport
Byrådet i Bergen foreslår å innføre gratis kollektivtransport på dager med forhøyet bompengesats​. Byrådet viser til at faglige prognoser tilsier at dette vil kunne redusere trafikken med rundt 40 prosent. Et slikt tiltak bidar til økt luftkvalitet sier byutviklingsbyråd Anna Elisa Tryti i en uttalelse.

Høy luftforurensning defineres som overskridelse av helsemyndighetenes grenseverdier for nitrogendioksid (NO2) eller svevestøv i to eller flere dager på rad. Biltrafikk er en betydelig kilde til luftforurensning. Målet er derfor at flest mulig reiser kollektivt når luften er dårlig.

Byrådet ønsker å femdoble de tidsdifferensierte bomtakstene på dager med fare for høy luftforurensning. Dette vil bety at personbiler må betale 225 kroner i rushtiden og 95 kroner utenom rush (uten rabatt), noe som er en betydelig økning fra dagens nivå.

Forslaget om å innføre beredskapstakst skal behandles av bystyret og fylkestinget. Det er deretter Samferdselsdepartementet som fastsetter taksten.

Location (Map)

Nortura gjør endringer i konsernledelsen
Bygging av Newton Flight Academy i Bodø starter sn...

Relaterte artikler