By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.altonline.no/

Dyrere strøm med smarte strømmålere

sunset-1786475_640 Du må belage deg på høyre strømutgifter

I løpet av 2019 skal alle husstander ha fått en ny smart strømmåler (såkalt AMS-måler). De nye AMS strømmålerne registrerer forbruket ditt hver time og sender over forbruket ditt til nettselskapet du bruker. Med de nye strømmålerne får Staten også en mulighet til å innføre nye prismodeller der du som forbruker må betale mer for å bruke strøm når forbruket er høyt i nettet.

Populistisk fortalt så må du belage deg på en større økning av strømutgiftene dine på grunn av el-biler og befolkningsøkning. Vi tror at endringer som foreslås i ny forskrift om kontroll av nettvirksomhet egentlig er en ekstraskatt til deg og meg - for strøm må jo alle ha. Vi skal se nærmere på argumentasjonen bak de foreslåtte forskriftsendringene som antas å tre i kraft 2021 og 2022.

Selv om boliger i Norge stadig blir mer energieffektive, LED-lyspærer som bruker mindre energi og elektriske apparater har intelligent strømstyring, så har effektuttaket økt i Norge. Når effektuttaket øker så må nettselskapene investere i økt nettkapasitet. En hovedårsak til at effektuttaket har økt er de mange el-bilene som har kommet på veiene. En annen medvirkene årsak til øking av effektuttaket er økning av antall bygninger som følge av befolkningsvekst, primært grunnet høy andel av innvandring de 15 siste årene.

Både en større økning av el-biler og økt befolkning er politiske beslutninger. Utslaget av dette vil være en markant økning av strømutgiftene. Det vil nok ikke være unaturlig at man vil få en harmonisering av strømkostnadene i EU området. For Norges del kan dette bety en fordobling av strømprisene.

Bakgrunnen for at vi tror at de nye prismodellene på energi vil være en ekstraskatt til Norske forbrukere er basert på følgende hypoteser:

  • Det vil i neste 5-10 årsperiode være utenkelig at hver husstand, borettslag og sameie har egen infrastruktur for opplading av el-biler. Vi antar det vil være en rivende utvikling der hvor man får ladet el-bilen fult oppladet på ladestasjoner i løpet av 5-8 minutter. Man vil da få ulike ladepriser gjennom uken og dagene som vil påvirke forbrukerne til å lade når prisen er lav og dermed redusere belastningen på nettet.
  • Nye boliger og bygg bygges med smart el-styring slik at forbruket vil reduseres. Eksisterende boliger vil over tid få smarte og energireduserende løsninger
  • Nye strømkabler mot utlandet kan gi høyere priser når norske kunder må konkurrere med utenlandske kjøpere om strømmen

Strøm som i utgangspunktet skulle være et enkelt produkt å forstå er i dag svært komplekst med begreper som «nettleie forbrukeravgift», «avgift til Energifondet», og «elsertifikater». Det blir nok neppe enklere med «effekttariff». Det eneste vi vet er at du og jeg må betale mer. 

Pallfjellet: Enkle trimturer i Bodø
Solbær, stikkelsbær og rips - smaken av sommer

Relaterte artikler

 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Eksisterende bruker? Log inn her
Besøkende
lørdag 30. mai 2020
For å opprette bruker, vennligst fyll inn brukernavn, passord og navn.