Ordfører Marianne Borgen i opfordrer Oslo-borgere til å bli meddommere

Ordfører Marianne Borgen i opfordrer Oslo-borgere til å bli meddommere

Oslo kommune skal rekruttere nye meddommere våren 2016. Ordfører Marianne Borgen har selv vært meddommer i flereperioder og anbefaler vervet.


Det å være meddommer er et lærerikt og interessant arbeid. Man får innsikt i hvordan rettssystemet og samfunnetfungerer og er med på å ivareta rettssikkerheten. Jeg oppfordrer Oslos innbyggere til å ta på seg dette samfunnsnyttige vervet, sier ordfører Marianne Borgen.Borgenharselvvært meddommer fra år 2000 frem til hun ble valgt som ordfører–i nesten fire perioder.

Hva slags oppgaver har en meddommer? 

Vervet som meddommer i Oslo tingrett eller Borgarting lagmannsrett innebærer at man er en av flere som skal dømmesammen med juridiske fagdommere. 

Vervet som lagrettemedlem innebærer at man sammen med andre vil avgjøre skyldspørsmål i straffesaker/jurysaker. 

Som meddommer kan man regne med å bli innkalt én til tre ganger i året. De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, men enkelte saker kan vare lenger. Vervetsom meddommer er en samfunnsplikt, og vanligvis får man fri fra jobb for å utføre vervet. Hvis man taper arbeidsfortjeneste, gis det erstatning for dette. 

Hvem kan bli meddommer? 

Lovverket stiller noen krav til hvem som kan velges til meddommer i Oslo kommune: 

  • Folkeregistrert i Oslo kommune. 
  • Over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2017. 
  • Snakker og forstår norsk. 
  • Statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene før bystyret velger utvalget 22. juni 2016.

Hvordan bli meddommer? Informasjon og påmeldingsskjema finnes på www.oslo.kommune.no/meddommer.

Location (Map)

Opphavsrett

© Pressemelding Oslo kommune

Vårens nye trend innenfor interiørmaling er kalked...
Marine Harvest slo forventningene i 4. kvartal

Relaterte artikler

 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Eksisterende bruker? Log inn her
Besøkende
fredag 23. august 2019
For å opprette bruker, vennligst fyll inn brukernavn, passord og navn.