Nortura gjør endringer i konsernledelsen

Nortura gjør endringer i konsernledelsen

Nortura har besluttet å rasjonalisere driften ved å slå sammen fabrikkdriften for rødt og hvitt kjøtt, noe som legger grunnlaget for bedre kompetansedeling, høyere effektivitet og bedre utnyttelse av stordriftsfordeler.

Konsernsjef Arne Kristian Kolberg gjør dermed endringer i konsernledelsen.

Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen overtar ansvaret for egg og rugerivirksomheten. Konserndirektør Lisbeth Svendsen overtar ansvaret for fabrikkdriften for hvitt kjøtt. Konserndirektør Robert Bekkhus overtar ansvaret for logistikk og lager av hvitt kjøtt. Egil Olsvik går ut av konsernledelsen, men fortsetter i selskapet.

– Bakgrunnen for disse strukturendringene er et ønske om å skape en enhetlig og effektiv produksjonskultur i Nortura. Overskridelsene knyttet til utbyggingen på Hærland gjorde det nødvendig med en endring i ledelsen på fjørfe nå.

Konsernsjeg Arne Kristian Kolberg.

Fjørfe inn i ny fase

Egil Olsvik har ledet fjørfeområdet i Nortura igjennom en betydelig restrukturering og utvikling de siste årene. Nortura har etablert en fremtidsrettet og effektiv industristruktur for egg- og kyllingproduksjonen. Nortura har en effektiv eggpakkerivirksomhet, Samvirkekylling er bygd ut og Nortura Hærland er etablert som et moderne og effektivt anlegg for kylling.

– Vi er ferdig med restruktureringen på fjørfeområdet, og Nortura skal nå over i en fase hvor anleggene skal optimaliseres for effektiv og konkurransedyktig drift. Jeg ønsker å skape ett produksjonsmiljø i Nortura som deler kompetanse og bidrar til effektiv utnyttelse av stordriftsfordeler mellom anleggene våre, sier Kolberg.

Omleggingen skjer ved at fabrikkene på Hærland, Elverum og Hå legges inn under Nortura Produksjon som fra før har ansvaret for slakting, skjæring og videreforedling av rødt kjøtt (storfe, småfe og svin). Området ledes av konserndirektør Lisbeth Svendsen.

Ansvaret for eggproduksjonen og rugeridriften på kylling legges over til visekonsernsjef Hans Thorn Wittusen som sammen med salg og marked skal videreutvikle Norturas fremganger på dette området.

Konserndirektør Egil Olsviks oppgaver vil etter dette være knyttet til ledelse av Norturas enhet for forretningsutvikling og juridiske avtaler. Han vil videreføre vervene som styreleder i Norfersk AS og Hå Rugeri AS. Egil Olsvik er også styreleder i NHO Mat og Drikke.

Mads Bendixby får ansvar for markedskategorier

I tillegg får konserndirektør Mads Bendixby permanent ansvaret for Nortura Markedskategori, avdelingen som tidligere het Nortura Merkevarebygging. Han har konstituert i denne stillingen siden sommeren 2015.

Endringene trer i kraft med virkning fra onsdag 3. februar 2016.

Konsernledelsen i Nortura vil etter dette bestå av:

  • Arne Kristian Kolberg, konsernsjef
  • Hans Thorn-Wittussen, visekonsernsjef
  • Lisbeth Svendsen, konserndirektør Nortura Produksjon
  • Thorleif Bjella, konserndirektør Nortura Vekst og Innovasjon
  • Robert Bekkhus, konserndirektør Nortura Salg
  • Mads Bendixby, konserndirektør Nortura HR, Konsernutvikling og Markedskategorier
  • Kjell S. Rakkenes, konserndirektør Nortura Kommunikasjon og Trygg Mat
  • Harald Ullevoldsæter, konserndirektør Nortura Økonomi, finans og IKT

Location (Map)

Statkraft gjør endring i konsernledelsen
Byrådet i Bergen ønsker gratis kollektivtransport

Relaterte artikler