Statkraft gjør endring i konsernledelsen

Statkraft gjør endring i konsernledelsen

Irene Egset går inn i Statkrafts konsernledelsen med ansvar for konsernstaber. Hun overtar etter Steinar Bysveen, som blir ny konserndirektør for Vindkraft, teknologier og strategi.

Nåværende leder for forretningsområdet Vindkraft og teknologier, Jon Brandsar, går ut av konsernledelsen, men fortsetter som rådgiver for konsernsjefen.

- Jon Brandsar har sittet i toppledelsen i Statkraft siden 2003, og har spilt en helt sentral rolle i utviklingen av konsernet. Hans erfaring og kompetanse vil være meget nyttig i tiden som kommer.

 Konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen

Konsernledelsen i Statkraft får nå denne sammensetningen: 

  • Konsernsjef (CEO), Christian Rynning-Tønnesen
  • Finansdirektør (CFO), Hallvard Granheim
  • Konserndirektør for Konsernstaber, Irene Egset
  • Konserndirektør for Kraftproduksjon, Hilde Bakken
  • Konserndirektør for Vindkraft, teknologier og strategi, Steinar Bysveen
  • Konserndirektør for Markedsoperasjoner og IT, Jürgen Tzschoppe
  • Konserndirektør for Internasjonal vannkraft, Asbjørn Grundt

Irene Egset kommer fra stillingen som direktør for finansiell rapportering og har tidligere vært finansdirektør i forretningsområdet Vindkraft og teknologier. Hun kom til Statkraft i 2008 fra elektrobransjen og har tidligere jobbet blant annet som seniorrådgiver i Statoil.

– Jeg er svært fornøyd med utnevnelsene. Irene Egset har lang fartstid fra ulike lederstillinger innen finans og økonomi. Som konserndirektør for stabene skal hun lede nøkkelfunksjoner i en tid med store utfordringer og muligheter for selskapet. Steinar Bysveen har hatt en viktig rolle i konsernledelsen gjennom mange år og overtar nå oppgaven med å lede et av de sentrale forretningsområdene, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Endringene gjelder fra 4. februar 2016.

Location (Map)

Opphavsrett

© Kilde: Statkraft / Foto: Statkraft

Om oss
Nortura gjør endringer i konsernledelsen

Relaterte artikler

 

Kommentarer

Ingen kommentarer
Eksisterende bruker? Log inn her
Besøkende
fredag 28. februar 2020
For å opprette bruker, vennligst fyll inn brukernavn, passord og navn.