Norske bønder blir klimasmarte

Bio Biofyringsovnen fores med egenprodusert tømmer og halm, og sprer vannbåren varme til hele gården. (Foto: Hallfrid Simonsen)

​Norske bønder vil bli mer klimasmarte og skal tørke kornet sitt med fossilfri energi. Landbruket står for cirka åtte prosent av Norges klimagassutslipp. Norges Bondelag har satt som mål å drive fossilfritt innen 2030. Det betyr at korntørkene ikke lenger kan fyres med mineralolje, som i stor grad gjøres i dag. – Bøndene er blant de som kjenner kli...

Les mer
Tagger:
  1135 besøkende

Tester klimavennlig biodrivstoff på traktorer

tractor-1815232_640

I ett år skal 15 traktorer kjøres på fornybar diesel. Målet er å gjøre landbruket mer klimavennlig. – Så godt som alle traktorer i Norge går på fossil diesel. De nyeste skal vi kanskje ha i 30 år fremover. For å redusere utslippene av klimagasser fra landbruket, må vi få disse over på fornybart drivstoff, sier prosjektleder Lars Morten Rosmo i Land...

Les mer
Tagger:
  790 besøkende

Annonse