Norske bønder blir klimasmarte

Bio
​Norske bønder vil bli mer klimasmarte og skal tørke kornet sitt med fossilfri energi.Landbruket står for cirka åtte prosent av Norges klimagassutslipp. Norges Bondelag har satt som mål å drive fossilfritt innen 2030. Det betyr at korntørkene ikke lenger kan fyres med mineralolje, som i stor grad gjøres i dag.– Bøndene er blant de som kjenner klima...
Les mer
Tagger:
  583 besøkende
  0 kommentarer

Svekker eiendomsregelverket for landbrukseiendom

winter-barn-556696_1280
Regjeringa tok i dag nok en omkamp om å svekke eiendomsregelverket for landbrukseiendom. - Uthuling av regelverket til fordel for kapitalinteresser, mener Norges Bondelag.- Konsesjonsloven er samfunnets verktøy for å sikre at landbrukseiendommer blir eid av aktive bønder og brukt til matproduksjon. Ved å uthule loven gjør regjeringa det enda vanske...
Les mer
Tagger:
  659 besøkende
  0 kommentarer

Nortura gjør endringer i konsernledelsen

Nortura gjør endringer i konsernledelsen
Nortura har besluttet å rasjonalisere driften ved å slå sammen fabrikkdriften for rødt og hvitt kjøtt, noe som legger grunnlaget for bedre kompetansedeling, høyere effektivitet og bedre utnyttelse av stordriftsfordeler. Konsernsjef Arne Kristian Kolberg gjør dermed endringer i konsernledelsen.Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen overtar ansvar...
Les mer
Tagger:
  926 besøkende
  0 kommentarer

Annonse