Norske bønder blir klimasmarte

Bio Biofyringsovnen fores med egenprodusert tømmer og halm, og sprer vannbåren varme til hele gården. (Foto: Hallfrid Simonsen)

​Norske bønder vil bli mer klimasmarte og skal tørke kornet sitt med fossilfri energi. Landbruket står for cirka åtte prosent av Norges klimagassutslipp. Norges Bondelag har satt som mål å drive fossilfritt innen 2030. Det betyr at korntørkene ikke lenger kan fyres med mineralolje, som i stor grad gjøres i dag. – Bøndene er blant de som kjenner kli...

Les mer
Tagger:
  1135 besøkende

Svekker eiendomsregelverket for landbrukseiendom

winter-barn-556696_1280

Regjeringa tok i dag nok en omkamp om å svekke eiendomsregelverket for landbrukseiendom. - Uthuling av regelverket til fordel for kapitalinteresser, mener Norges Bondelag. - Konsesjonsloven er samfunnets verktøy for å sikre at landbrukseiendommer blir eid av aktive bønder og brukt til matproduksjon. Ved å uthule loven gjør regjeringa det enda vansk...

Les mer
Tagger:
  974 besøkende

Nortura gjør endringer i konsernledelsen

Nortura gjør endringer i konsernledelsen

Nortura har besluttet å rasjonalisere driften ved å slå sammen fabrikkdriften for rødt og hvitt kjøtt, noe som legger grunnlaget for bedre kompetansedeling, høyere effektivitet og bedre utnyttelse av stordriftsfordeler. Konsernsjef Arne Kristian Kolberg gjør dermed endringer i konsernledelsen. Visekonsernsjef Hans Thorn Wittussen overtar ansva...

Les mer
Tagger:
  1221 besøkende

Annonse