Nå kan du endre skattemeldingen din etter leveringsfristen

skatt

Fra og med inntektsåret 2016 kan du selv endre skattemeldingen din etter leveringsfristen. Du har plikt til å endre skattemeldingen hvis du oppdager feil eller mottar nye opplysninger. Skatteforvaltningsloven, som trådte i kraft 1 januar i år, gir deg mulighet til å endre opplysninger i skattemeldingen. Det gjør du ved å endre opplysningene og leve...

Les mer
  859 besøkende

Slik kan du redusere skatten din

tax

Søndag 30. april er siste frist for å endre og levere skattemeldingen. Spart skatt er belønningen for den som får med seg alle fradragene, men mange synes det er vanskelig å finne fradragene de har krav på. Skattemeldingen for 2016 er mer forhåndsutfylt enn noen gang. Likevel opplever en av fire at det er svært eller ganske vanskelig å få alle frad...

Les mer
  991 besøkende

Færre ønsker å kjøpe svart

Færre ønsker å kjøpe svart

Skatteetaten og Samarbeid mot svart økonomis (SMSØ) spørreundersøkelse om nordmenns bruk av svart arbeid viser at færre oppgir å ha betalt svart, færre sier de har vurdert å betale svart og færre kjenner noen som har betalt svart. I årets undersøkelse svarte 14 prosent at de hadde kjøpt svart arbeid de siste to årene, mens det var 23 prosent i 2009...

Les mer
  1098 besøkende

Annonse